THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -
THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018 -

THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE, world premiere at IDFA 2018

documentary, what keeps mankind alive

THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE  

International Documentary Festival Amsterdam wrote by selecting the film for IDFA 2018: 
The film is not only about the importance of (rare/vulnerable) languages and cultures but also a meditation on how to live and connect to the natural world in its broadest sense - to humans, animals and all that lives through the wisdom and clarity of Le Petit Prince. With a wonderful pace, great cinematography and some fantastic characters, and the wonderful VO of Johan Leysen. 

THE MIRACLE OF THE LITTLE PRINCE :

‘For centuries the roads have been deceiving us, only from the sky can you discover the true face of Earth.’ Antoine de Saint Exupéry

Next to the Bible, The Little Prince is the most translated book in the world . It has versions in over 300 different languages. Why do people from very diverse cultures choose precisely this book to keep their languages and cultures alive?

Language makes us what we are. It is essential to be allowed to think, dream and speak in your mother tongue.

From the heavens, where the pilot and the author of the book, Antoine de St Exupéry, felt most at home, this film has landed among the dedicated translators of ‘The Little Prince’. They all fight for the preservation of their language which is under threat. Why do people from the most diverse cultures choose this book to keep their language and culture alive?

In the desert of Moroc, among the sand and stars, live writer Lahbib Fouad and his friend, the poet Omar Taous. For over 30 years they've been fighting for Tamazight, the Berber language that's officially the second language of Morocco, b ut that's barely written or read. The fact that the little prince talks with anima ls is commonplace in their culture.

In the land of the Sami, at the border of Norway and Finland, we meet Kerttu Vuolab. When she was young, she was bullied at boarding school because of her language and culture. After the tragic death of her younger sister, who drowned in the river near her home, she was even lonelier than before and she found comfort in The Little Prince. While attending university, she decided to translate the book into Sami.

The Tibetan translation is by Tashi Kyi and Noyontsang Lamokyab. Both of them live as exiles in Paris, cut off from their family, their landscape, culture and language. That language is menaced and purged by the Chinese.

Through the air we connect these languages and cultures. With the words of the little prince we stretch a line across the world in which the notions of comfort and hope, that a re so beautifully interlaced in The Little Prince, find their echo in the struggle of the translators and their friends. No matter how much their cultures differ, what connects them is that they a re able to convince us that it is essential for people to be allowed to think, dream and speak in their native language .

https://vimeo.com/162526532 ww: pieterdoc

PROJECT INFORMATION Country of production Netherlands Running Time 90 minutes Production Status Development Expected Release 2017/2018 Dutch broadcaster NTR This film is supported by the Dutch Cultural  Media Fund Pieter van Huystee Film Amsterdam, Netherlands    www.pvhfilm.nl t: 0031 (0)20 421 0606 // mob: 0031 (0)6 1747 9860  //  pieter@pvhfilm.nl  //  pieterdoc@gmail.com

Marjoleine Boonstra, director & script Marjoleine Boonstra is a Dutch filmdirector and photographer with over 25 years of experience. Her documentaries always circle around the theme: what keeps mankind alive. In 2015 her first feature film Kurai KuraI, tales on the wind premiered (Prix Emile Guimet 2014). She combines a poetic visual approach with a compassionate view on the world, which make her documentaries striking and touching . www.marboni.nl 

Lies Janssen, researcher & script Lies Janssen is a Dutch researcher and scriptwriter. The last 10 years she teams up often with Marjoleine Boonstra. Together they made Keep on steppin', seven New Orleans sketches, about New Orleans after Katrina, inspired by William Faulkner. In 2014 they worked together on The silence of Mark Rothko, in which they explore what lies behind Rothko's imposing colored planes and visualize his sources of inspiration. 

Pieter van Huijstee, producer Pieter van Huystee started his own production company In 1995. He worked with renowned Dutch documentary filmmakers  like Johan van der Keuken (Global village), Heddy Honigmann (Crazy) and Renzo Martens as well as promising young makers like Niels van Koevorden and Sabine Lubbe-Bakker (Ne me quitte pas). His documentaries, feature films, single plays and shorts screened at festival all over the world and have been awarded many times. 

recensie:november 2018 Idfa: ‘The Miracle of the Little Prince’ 


Degroeneamsterdammer

    IDFA: The Miracle of THE Little PRINCE, Verbonden door een boekje

IDFA: The Miracle of THE Little PRINCE, Verbonden door een boekje

The Miracle of the Little Prince, regie Marjoleine Boonstra© Pieter van Huystee Film & TV

Walter van der Kooi

31 oktober 2018 – verschenen in nr. 44

 De kleine prins landde op aarde en was verbaasd dat hij niemand zag. Verkeerde planeet? De slang legde hem uit dat dit woestijn was, vandaar. ‘Wat kom je doen?’ ‘Ik heb moeilijkheden met een bloem.’ ‘O’, zei de slang en ze zwegen. Een intrigerende, geestige tekst. Die we in fraai Frans horen dankzij de stem van de verteller (Johan Leysen), oftewel Antoine de Saint-Exupéry die zijn filosofische sprookje in 1943 schreef. Vliegenier was hij en misschien zien we daarom in de opening van The Miracle of the Little Princeadembenemende luchtopnamen van woestijngebergte. Of is het de aanvliegroute van het prinsje zelf die het heelal, waaronder de aarde, verkent.

De camera van regisseur Marjoleine Boonstra landt bij een Berbertent in de Marokkaanse woestijn. De zon komt op, de dromedaris wordt gemolken, kinderen lopen acht kilometer naar school. Daar leren ze Arabisch en sinds 2003 ook hun eigen Tamazight. Toen tolk/vertaler Lahbib Fouad voor het eerst naar school ging was daar nog een meester die de kinderen uitsluitend aansprak in het vreemde Arabisch. Fouad heeft De kleine prins in en naar het Tamazight vertaald. ‘Naar’, omdat het woord ‘waterkraan’ Berberkinderen niets zegt. Dat werd ‘waterput’.

Hier ligt de sleutel tot deze documentaire: het boek is ontelbare malen vertaald, ook in bijna uitgestorven talen. Vier daarvan vormen dit beeldschone, melancholieke vierluik. Alle vertalers zijn hoeders van uniek cultuurgoed en daarmee van de mensen die de taal nog spreken of zelfs schrijven (het Tamazight kent een eigen schrift in zand of op rotsen geschreven/gekrast). Uit de tekst van het humanistische sprookje halen ze elementen die ze van toepassing verklaren voor eigen taal, cultuur, volk. Een tweede Tamazight-tolk ziet in De kleine prins een spiegel van de Berbercultuur die geen strijd en oorlog kent maar respect voor natuur en andere culturen – sympathiek maar ook wishful, vrees ik.

Vier miniaturen, verbonden door een boekje. We belanden in het uiterste Noorden van Europa, waar de rendierhouders Sami spraken/spreken. En een indrukwekkende vrouw samen met haar inmiddels dementerende moeder vertaler en schatbewaarder is. In El Salvador, waar na een opstand van de oorspronkelijke bevolking in 1932 niet alleen dertigduizend mensen werden afgeslacht, maar ook hun taal, Nawat. Gebruik ervan was levensgevaarlijk. Een man leerde het van zijn oma, die zelfs de hond de kamer uit stuurde bij de les. Een linguïst probeert daar samen met drie oudere vrouwen tot een Nawat-vertaling te komen. In zijn ogen is de ijdele, stekelige roos waar het prinsje op zijn eigen planeetje problemen mee had het land Salvador zelf – waar De Saint-Exupéry’s echtgenote vandaan kwam(!).

En we belanden in Parijs. Why? Daar wonen twee Tibetaanse ballingen, wier taal vermorzeld wordt onder het Chinees. We horen van collectieve en individuele tragedies. En we zien schitterende landschappen, vaak met dieren die immers in De kleine prins ook spreken en filosoferen. Een juweel. Alles van waarde is weerloos, maar niet helemaal.

The Miracle of the Little Prince draait op de Groene Amsterdammer-dag op IDFA. 

 

Walter van der Kooi is tv-recensent van De Groene Amsterdammer

uit nr. 44 – 31 oktober 2018